Rys historyczny

Idea organizacji zrzeszającej studentów geodezji z całej Polski narodziła się w 2001 roku, na geodezyjnej konferencji w Nowym Sączu. Potrzeba powstania takiej organizacji wynikała z niedostatecznych, w mniemaniu studentów, kontaktów pomiędzy wydziałami geodezyjnymi działającymi na różnych polskich uczelniach. Pomysł ten wzbudził duże zainteresowanie wśród władz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Dlatego też zdecydowano się na stworzenie Klubu działającego przy SGP. Oficjalnie Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji zaistniał 9 kwietnia 2002 roku.

W ramach Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji organizowane są wspólne spotkania, szkolenia, jak również realizowane są projekty oraz badania naukowe mające na celu wymianę myśli naukowo-technicznej między studentami. Największym przedsięwzięciem jest coroczna Ogólnopolska Konferencja Naukowych Studenckich Kół Geodezyjnych.

Na Zjeździe Delegatów SGP w czerwcu 2004 roku powstał projekt aby studenci począwszy od 3 roku studiów, członkowie Klubu byli także członkami SGP. Projekt ten został jednogłośnie przyjęty na Zjeździe SGP w Warszawie w dniu 21 października 2004 roku.