GeoAzymuty 2012

Data publikacji: 07.04.2012

Znane są już nominacje I edycji plebiscytu „Geo Azymuty 2012”!

Nominowani do plebiscytu zostali zgłoszeni przez studentów należących do: Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej GEOIDA, Studenckiego Koła Naukowego Geodetów „AGRIMENSOR” z Politechniki Śląskiej, Koła Naukowego Geodetów z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Koła Naukowego Geodetów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Podsumowanie I edycji plebiscytu nastąpi podczas Uroczystej Gali z udziałem Nominowanych, która odbędzie się 20 kwietnia o godz. 17:00 w Auli Gmachu Głównego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie w ramach obchodów Jubileuszu 60-lecia działalności Kół Naukowych Geodetów w AGH.

Podczas Gali Finałowej zaśpiewa Dominika Kuzaj przy akompaniamencie Mateusza Hrynkiewicza, bezpośrednio po zakończeniu odbędzie się krótki recital.

Charakterystyka poszczególnych nominacji:

Nominowani w kategorii Geo Autorytet

Prof. dr hab. inż. Janusz Stefan Śledziński

Wybitny specjalista w geodezji wyższej i astronomii, geodezji satelitarnej i nawigacji satelitarnej. Autor kilku podręczników z zakresu geodezji satelitarnej, autor wielu artykułów naukowych. Pełni wiele funkcji międzynarodowych.

Dr inż. Maciej Pomykoł

Dr inż. Maciej Pomykoł jest adiunktem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Aktywnie wspieraja działania studentów, służy radą i swoim wieloletnim doświadczeniem z zakresu realizacji prac geodezyjnych. Chętnie zaprasza studentów do współpracy przy wykonywanych przez siebie pracach z zakresu geodezji powierzchniowej i górniczej. Studenci mogą także liczyć na szkolenie i pomoc z zakresu obsługi programu GeoNet.

Dr inż. Andrzej Jagielski

Wybitny znawca geodezji zwłaszcza w praktyce. Wykładowca akademicki związany z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie. Autor popularnych podręczników do geodezji i geodezji w gospodarce nieruchomości, których nakład jest wciąż wznawiany.

Prof. dr hab. inż. Jan Gocał

Wielki autorytet w dziedzinie geodezji inżynieryjno-przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących budowy, montażu i eksploatacji maszyn, oraz budowli inżynierskich i obiektów przemysłowych. Od 1990 jego działalność badawcza obejmuje również wykorzystanie nowatorskich technik do rozwiązywania zagadnień inżynierskich m.in. techniki termowizyjnej, skomputeryzowanych instrumentów i systemów pomiarowych, oraz coraz powszechniejszej techniki satelitarnej RTK-GPS. Aktywny działacz naukowy związany z Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie, a także członek Komitetu Geodezji PAN, sekcji T-12E Komitetu Badań Naukowych. Autor licznych podręczników i skryptów akademickich, w tym 3 częściowej „Geodezji inżynieryjno-przemysłowej”.

Nominowani w kategorii Geo Mentor

firma ESRI Polska

Doskonały partner do współpracy ze studentami, oferujący ze swojej strony pomoc merytoryczną oraz finansową w różnych przedsięwzięciach naukowych oraz kulturowych. Mentor w zakresie organizacji Dnia GISu. Od 2010 roku wspiera działania studentów geodezji jako partner wydarzeń organizowanych przez Ogólnopolski Klubu Studentów Geodezji.

Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Krakowie

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) jako organizacja pozarządowa, aktywnie działa w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowej geodetów. Aktywna działalność objawia się w organizacji szkoleń, seminariów, sympozjów oraz konferencji zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich, opiniowania projektów rządowych w ramach konsultacji społecznych oraz wspieraniu wielu inicjatyw w tym również studenckich. Stowarzyszenie zrzesza wszystkich geodetów a także studentów kierunków geodezyjnych począwszy od trzeciego roku studiów.

W szczególności wyróżnić należy SGP oddział w Krakowie gdzie istnieją dwa studenckie koła UR oraz AGH za wspieranie wielu studenckich inicjatyw.

Dr hab. inż. Krystian Pyka Profesor AGH

Aktywny pracownik naukowo-dydaktyczny związany z Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie gdzie obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska. Wśród braci studenckiej postrzegany jako „Złoty Człowiek” starający się pomóc w każdej sytuacji służąc zarówno swoją fachową wiedzą jak i dobrą radą. Jego działania i wsparcie na rzecz Koła Naukowego Geodetów „Dahlta” owocowały wielokrotnie m.in. projektami naukowo badawczymi (Kłodne) a także współpracą z branżą geodezyją (Kuźnia talentów MGGP czy współpraca z IMGW).

Nominowani w kategorii Geo Publikacja

Kazimierz Czarnecki za książkę „Geodezja współczesna w zarysie”, wydanie II

Popularna i ceniona przez środowisko geodezyjne publikacja obejmuje problematykę geodezji wyższej i satelitarnej. W wydaniu drugim uwzględniono poprawki Autora wynikające z jego notatek oraz korekty wzorów zgłoszone przez pracowników Katedry Geodezji i Astronomii Geodezyjnej PW.

Geoforum portal internetowy magazynu Geodeta Redaktor Jerzy Przywara za cykl artykułów „Krótki wykład”

Cykl „krótki wykład” publikowany na stronie geoforum.pl jest rzetelnym źródłem wiedzy geodezyjnej. Cykl jest redagowany przez specjalistów z dziedziny geodezji i kartografii. Dużą zaletą „Krótkich wykładów z .” jest powszechna i łatwa dostępność informacji użytecznych w codziennym życiu geodety a także studenta.

Andrzej Jagielski za książkę „Geodezja”

Wybitny znawca geodezji zwłaszcza w praktyce. Wykładowca akademicki związany z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie. Autor popularnych podręczników do geodezji i geodezji w gospodarce nieruchomości, których nakład jest wciąż wznawiany.

Jan Gocał za książkę „Geodezja Inżynieryjno Przemysłowa”, część III

„Geodezja inżynieryjno – przemysłowa” Jana Gocała to trzy częściowy przekrój przez zagadnienia związane z wszelkiego rodzaju pracami geodezyjnymi. W publikacjach można znaleźć rozwiązania wielu problemów, z którymi współcześnie mają do czynienia geodeci. Dotyczy to m.in. prac geodezyjnych w budownictwie drogowym i kolejowym, geodezyjnej obsługi konstrukcji cięgnowych, budownictwa przemysłowego, budynków wielokondygnacyjnych czy geodezji w inżynierii wodnej.

Książki można traktować nie tylko jako podręcznik akademicki, ale także jako praktyczny przewodnik po geodezji inżynieryjno-przemysłowej. Zawierają wybrane przepisy prawne, wiele ilustracji oraz zdjęć, które z pewnością pomagają przyswoić nową wiedzę.

Nominowani w kategorii Wydarzenie Geodezyjne

Komitet organizacyjny za X Konferencję Naukowo-Techniczną „Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej”

Ogólnopolska konferencja, z udziałem gości zagranicznych na której zaprezentowane zostały najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geodezji inżynieryjnej. Podczas sesji porterowej możliwość zaprezentowania swoich projektów mieli również studenci wszystkich uczelni geodezyjnych.

firma Leica Geosystems za Leica Tour

Leica Tour to spotkania organizowane przez firmę Leica Geosystems. Odbywają się na nich prezentacje geodezyjnego sprzętu pomiarowego Leica oraz bezpłatne warsztaty i konferencje. Jest to okazja, aby wziąć udział w prezentacjach i poznać najnowsze rozwiązania, popracować nowym sprzętem i zapoznać się z oprogramowaniem, korzystając z pomocy inżynierów firmy Leica Geosystems. Podczas Leica Tour można dowiedzieć się więcej, zapytać specjalistów o szczegóły oraz doświadczonych geodetów.

Spotkania odbywają się w wielu miastach na terenie całej Polski. Udział w spotkaniach jest bezpłatny po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie organizatora.

KNG UR Kraków za VIII Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji

To już VIII Ogólnopolski Rajd Studentów Geodezji zorganizowany przez Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie który w dniach 25-27 listopada 2011 rok. Grupa 50 studentów z Uniwersytetu Rolniczego oraz Akademii Górniczo Hutniczej udała się w tym roku do miejscowości Zwardoń, do Studenckiego Schronu Turystycznego „Skalanka” położonego przy czerwonym szlaku ze Zwardonia na Wielka Raczę, pod szczytem Skalanki (867m. n.p.m.).

Podczas rajdu którego celem była integracja studentów geodezji, towarzyszyły atrakcję takie jak spacery szlakiem wzdłuż granicy polsko-słowackiej czy doroczna „Geoolimpiada” będąca sprawdzianem zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

firma Esri za GIS Day

GISday którego pomysłodawcą i propagatorem jest firma esri to święto wszystkich użytkowników oraz sympatyków Systemów Informacji Geograficznej. Jego atrakcyjna forma z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę odbiorców oraz angażuje coraz większą liczbę instytucji zarówno w Polsce jak i na całym swiecie docierając w ten sposób do wielu odbiorców. Organizowane specjalnie w tym dniu prezentacje, warsztaty, konkursy oraz galerie są bardzo atrakcyjną formą popularyzacji wiedzy o GIS-e.

W ubiegłym roku w GISday zaangażowało się 14 polskich miast gdzie świętowało ponad 30 instytucji które w większości stanowiły ośrodki akademickie gdzie ogromnym potencjałem byli studenci. Jak widać na przykładzie Krakowa idea GISday potrafi również łączyć – ponieważ od kilku już lat organizowane są tu krakowskie obchody GISday organizowane wspólnie przez partnerskie ośrodki akademickie (AGH, UR, PK oraz PK) oraz zaproszone instytucje.

Nominowani w kategorii Technologie Geodezyjne

Firma CODER za oprogramowanie Winkalk

Firma CODER jako twórca popularnego programu do podstawowych obliczeń geodezyjnych, Winkalk zyskała sobie sporą rzeszę odbiorców. Program używany jest przez wielu studentów od pierwszego do ostatniego roku nauki, a także później w dalszej pracy zawodowej.

dr inż. Marian Poniewiera za system GEOLISP

Dr inż. Marian Poniewiera jest twórcą oprogramowania GeoLisp, które jest wykorzystywane w kopalniach węgla kamiennego do tworzenia numerycznego modelu złoża, a także powierzchniowych map numerycznych zgodnych z obowiązującymi normami. Dr inż. Poniewiera bardzo chętnie, nieodpłatnie udostępnia swoje oprogramowanie studentom do użytku w celach dydaktycznych a także na potrzeby wykonywania projektów inżynierskich i prac magisterskich oraz przy tworzeniu referatów.

W skład systemu GEOLISP wchodzi szereg programów wspomagających pracę geodety. W szczególności pomagają one w tworzeniu, aktualizacji i analizowaniu map numerycznych.

firma Geodezy za oprogramowanie MK 2011 Power

Oprogramowanie MK 2011 firmy Geodezy to uniwersalne narzędzie geodezyjne zawierące szereg modułów umożliwiające: sporządzenie mapy numerycznej zgodnie z instrukcją K-1, ich transformację, kalibrację rastrów. Nakładka przeznaczona jest do pracy w środowisku programów produkowanych przez Bentley Systems (MicroStation, PowerDraft, PowerMap, PowerSurvey). „MK 2011” dostępna jest w dwóch wersjach „Power” oraz „Power Plus”. Wersja Plus została wzbogacona o dodatkowe funkcje m.in.: kontroli i weryfikacji topologii oraz tworzenia i obsługi NMT.

firma Softline za C-Geo 2012

Oprogramowanie C-Geo firmy Softline jest dziś niezwykle funkcjonalnym narzędziem niezbędnym w pracy każdego geodety. Jego prosta obsługa oraz przyjazny interfejs sprawia że coraz większa liczba zwłaszcza młodych geodetów sięga właśnie po to rozwiązanie. Dodatkowo ciągła aktualizacja i rozwój programu sprawia iż jest on niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem jakie istnieje na polskim rynku geoinformatycznym.