Działalność

Celami Klubu są (wg § 5 Regulaminu OKSG):

  1. Pogłębianie wiedzy w zakresie szeroko pojętej geodezji,
  2. Nawiązanie współpracy z kołami i organizacjami z zakresu geodezji działającymi na uczelniach polskich i poza jej granicami,
  3. Stworzenie reprezentacji występującej w imieniu studentów kierunków geodezyjnych przy współpracy z Komisjami Głównymi SGP oraz innymi organizacjami związanymi z geodezją,
  4. Pomoc studentom i absolwentom kierunków geodezji i pokrewnych, wymiana doświadczeń i informacji.