Konferencje

Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji organizuje oraz uczestniczy w wielu konferencjach. Największym przedsięwzięciem dla nas jest coroczna Ogólnopolska Konferencja Naukowych Studenckich Kół Geodezyjnych, której odbyło się już parę edycji: