Rys historyczny

Idea organizacji zrzeszającej studentów geodezji z całej Polski narodziła się w 2001 roku, na geodezyjnej konferencji w Nowym Sączu. Potrzeba powstania takiej organizacji wynikała z niedostatecznych, w mniemaniu studentów, kontaktów pomiędzy wydziałami geodezyjnymi działającymi na różnych polskich uczelniach. Pomysł ten wzbudził duże zainteresowanie wśród władz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Dlatego też zdecydowano się na stworzenie Klubu działającego przy SGP. Oficjalnie Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji zaistniał 9 kwietnia 2002 roku.

W ramach Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji organizowane są wspólne spotkania, szkolenia, jak również realizowane są projekty oraz badania naukowe mające na celu wymianę myśli naukowo-technicznej między studentami. Największym przedsięwzięciem jest coroczna Ogólnopolska Konferencja Naukowych Studenckich Kół Geodezyjnych.

Na Zjeździe Delegatów SGP w czerwcu 2004 roku powstał projekt aby studenci począwszy od 3 roku studiów, członkowie Klubu byli także członkami SGP. Projekt ten został jednogłośnie przyjęty na Zjeździe SGP w Warszawie w dniu 21 października 2004 roku.

Prezydencje

Rok akademicki Uczelnia Prezes
2002/2004 Politechnika Warszawska Artur Adamek
2004/2006 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Roman Pieczka
2006/2007 Akademia Rolnicza w Krakowie Jacek Tabaka
2007/2008 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Bartosz Ćmielewski
2008/2009 Politechnika Warszawska Anna Adamek
2009/2010 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Aleksandra Szabat
2010/2011 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Grzegorz Nykiel
2011/2012 Politechnika Śląska w Gliwicach Weronika Polnik
2012/2013 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Żaneta Szłapka
2013/2014 Politechnika Warszawska Anna Kamińska
2014/2015 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Andrzej Nazimek
2015/2016 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Aleksander Łotecki
2016/2017 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Michał Nawrotek
2017/2018 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Monika Zacharzewska
2018/2019 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Anna Lisowska
2019/2020 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Piotr Patynowski
2020/2021 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Piotr Patynowski
2021/2022 Politechnika Warszawska Joanna Ceranka
2022/2023 Politechnika Wrocławska Aleksandra Walkowicz
2023/2024 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Marek Weis
2024/2025 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Magdalena Żurawska