Konferencja OKSG w 2025 roku odbędzie się w Krakowie!

Data publikacji: 07.05.2024

 

Po zakończeniu XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji, na Sali gen. Andersa w budynku nr 135 Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się Zebranie Plenarne OKSG, którego najważniejszym punktem było przyjęcie do Klubu nowej organizacji – Studenckiego Koła Naukowego Geodetów Agrimensor z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Członkowie tej organizacji przedstawili swoją działalność, a obecni za zebraniu członkowie zarządów organizacji studenckich zrzeszonych w OKSG, jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem SKNG Agrimensor do Klubu.

Na Zebraniu wskazano również kolejnego organizatora Konferencji – pragniemy z radością ogłosić, że XIX Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji zostanie zorganizowana w 2025 roku przez Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a na stanowisko Prezesa Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji powołana zostaje inż. Magdalena Żurawska. Przekazanie stanowiska nastąpiło dnia 26.04.2024 r. na podstawie listu ustępującego Prezesa OKSG sierż. pchor. Marka Weis do inż. Magdaleny Żurawskiej.

 

List ustępującego Prezesa OKSG sierż. pchor. Marka Weis>>>

 

MB