Podsumowanie XIV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji

Data publikacji: 01.02.2019
25-26 kwietnia 2019r.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
W dniach 25-26 kwietnia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji. Wydarzenie to jest nie tylko okazją do wyłonienia najlepszych studenckich prac naukowych, ale także świetną okazją do wymiany doświadczeń i integracji studentów geodezji z całego kraju. Organizatorem tegorocznej edycji było Koło Naukowe Geodetów Dahlta.

 

Po uroczystym otwarciu Konferencji przez Dziekana Wydziału prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego w towarzystwie przedstawicieli: Zarządu Głównego SGP – dr. inż. Krzysztofa Bakuły oraz SGP oddział Kraków – mgr. inż. Wiktora Salamagi, studenci prezentowali wyniki swoich prac podczas sesji referatowych oraz posterowych.

W tegorocznej edycji udział wzięli studenci 9 kół naukowych z całej Polski: – Koło Naukowe Studentów „GeoPixel”, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, – Stowarzyszenie Studentów Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej 'GEOIDA’, – Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, – Międzynarodowe Koło Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN” , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, – Koło Naukowo-Badawcze GIS, Politechnika Wrocławska, – Studenckie Koło Naukowe Geodetów, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, – Geodezyjne Koło Naukowe „Equator”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, – Studenckie Koło Naukowe Geodetów „Agrimensor”, Politechnika Śląska, – Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Prace były oceniane przez jury w składzie: dr hab. inż. Bartosz Mitka (UR w Krakowie), dr inż. Dominik Próchniewicz (Politechnika Warszawska), dr inż. Paweł Sikora (Politechnika Śląska), dr inż. Tadeusz Szczutko (AGH), mgr inż. Sylwia Borkowska (WAT), mgr inż. Patrycja Pochwatka (UP w Lublinie).

 

Wyniki sesji referatowej:

1 miejsce: Kinga Reda, (Wojskowa Akademia Techniczna) „Sieci neuronowe w wykrywaniu obiektów budowlanych na zdjęciach satelitarnych”.

2 miejsce: Alicja Konkol, Joanna Szymczak (Politechnika Warszawska) „Wykorzystanie danych przestrzennych w grze wspomagającej zapoznanie mieszkańców z planowanymi kierunkami rozwoju miasta”.

3 miejsce: Gabriela Maniak, Dajana Mielczarek, (Akademia Górniczo – Hutnicza) „Porównanie numerycznych modeli terenu pozyskanych różnymi metodami na przykładzie zespołu dworsko-parkowego I.J.Paderewskiego w Kąśnej Dolnej”.

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Bardzo duże podziękowania składamy sponsorom konferencji, firmom:

-XYZ Pomiar, Geodezja, Skaning 3D

– Hyperlab Solution

– Softline

Jak i partnerom wydarzenia:

– Radio 17

– studentnews.pl

– magazyn Geodeta i portal geoforum.pl

 

Podczas obrad Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji podjęto uchwałę, iż prezesurę w OKSG na kolejny rok przejmuje Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, co wiąże się organizacją XV edycji Konferencji. Do zobaczenia we Wrocławiu!

Opracowanie: inż. Daniel Mermon