Podsumowanie XVI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji

Data publikacji: 01.05.2022

W dniach 28 i 29 kwietnia, ponownie po 8 latach w murach Politechniki Warszawskiej, odbyło się największe wydarzenie studentów geodezji w Polsce – XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji. Gospodarzami tego wydarzenia byli studenci ze Stowarzyszenia Studentów WGiK PW „GEOIDA”.

Wydarzenie oficjalnie otworzył dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW – dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, jak również prezes Stowarzyszenia Geodetów Polskich – Patron Honorowy Konferencji. Kolejnym punktem programu był wykład inauguracyjny pt. „Nawigacja autonomiczna – nowe perspektywy dla geodetów i kartografów”, który wygłosił dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW.

Po oficjalnym otwarciu, przez dwa dni konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 15 fascynujących referatów naukowych realizowanych przez studentów z całej Polski oraz zapoznać się z trzynastoma projektami w postaci posterów w czasie przerw.

W ramach współpracy, jednym z elementów konferencji były również krótkie wykłady przedstawicieli partnerskich firm – TPI oraz Esri Polska, którzy przybliżyli studentom zakres ich działalności, stosowane rozwiązania oraz narzędzia. Podczas pierwszego dnia uczestnicy mieli również okazję odwiedzić stoiska Partnerów: TPI, Hexagon, Softline Plus Jerzy Biegalski i PwC Polska, których przedstawiciele służyli odpowiedziami na pytania studentów, przedstawiając im perspektywy pracy, stażów czy praktyk. Parterami wydarzenia były także firmy: OPGK Kraków, EnviroSolutions, Instrumenty Geodezyjne Nadowski, Geo-System, InterTIM oraz Opegieka.

Na zakończenie pierwszego dnia odbył się bankiet, podczas którego nie mogło zabraknąć Hymnu Geodetów pod przewodnictwem dr. hab. Andrzeja Pachuty, prof. PW. Była to świetna okazja do integracji, ale także wymiany doświadczeń i pomysłów między studentami jednostek zrzeszonych w OKSG.

Drugiego dnia konferencji Jury po długiej i niełatwej naradzie wyłoniło najlepsze prace z sesji referatowej oraz z sesji posterowej.

Zwycięzcą w sesji referatowej XVI edycji OKSG został inż. Adrian Nowak z pracą pt. „Analiza dostępności i jakości predykcji orbit satelitów GNSS wraz z optymalizacją strategii rozwiązania”. Na drugim miejscu podium znaleźli się inż. Adam Pałęcki i inż. Filip Gałdyn z projektem „Sensorowo-roWeRowO – mobilny pomiar jakości dróg i powietrza”. Trzecie miejsce zajął Aleksander Kulbacki oraz Kacper Bielecki z pracą pt. „Wykorzystanie technik akustycznych w geodezji na przykładzie inspekcji podwodnej części nabrzeża”.

Pierwsze miejsce w sesji posterowej zajął sierż. pchor. inż. Jakub Ślesiński z Koła Naukowego Studentów „GeoPixel” Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za przygotowanie posteru „Wojna w Ukrainie widziana z kosmosu – detekcja pożarów na zobrazowaniach Sentinel-2”. Drugie miejsce zajął st. szer. pchor. Grzegorz Słowik oraz st. kpr. pchor. Dawid Gęślicki z pracą pt. „Przetwarzanie danych obrazowych w wojsku”. Na trzecim miejscu znalazł się inż. Filip Gałdyn z pracą pt. „System wyboru stacji permanentnych GNSS oparty na analizie jakościowej plików RINEX”.

XVI Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji była najważniejszym wydarzeniem, które członkowie GEOIDY mieli przyjemność organizować od czasów IGSM w 2019 r. OKSG była nie tylko źródłem nowych doświadczeń, ale także szansą na dialog z innymi jednostkami studenckimi z Polski i okazją do nawiązania znajomości z ich członkami. Z niecierpliwością czekamy na kolejne edycje!