Spotkanie członków OKSG

Data publikacji: 01.01.2015
12-13 grudnia 2014r.
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie

Niech żyje geodezja!

W dniach 12-13 grudnia 2014r. na kierunku Geodezja i Kartografia Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie odbyło się zebranie plenarne członków Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG) działającego przy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich (SGP). Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Geodetów „Geo-Team” działające przy WSI-E w Rzeszowie. Spotkanie miało na celu zainicjowanie przewodnictwa w Ogólnopolskim Klubie Studentów Geodezji, które w jubileuszowym roku 15-cio lecia powstania WSI-E objęło KNG „Geo-Team”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich uczelni geodezyjnych należących do Klubu:

  • Politechniki Warszawskiej:
   • Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW „Geoida”,
  • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:
   • Koło Naukowe Geodetów Dahlta,
  • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
   • Koło Naukowe Geodetów,
  • Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
   • Studenckie Koło Naukowe Geodetów,
   • Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyki,
  • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
   • Międzynarodowe Koło Geodezji Satelitarnej i Nawigacji GeoSiN,
  • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:
   • Koło Naukowe Studentów „GeoPixel”,
  • Politechniki Śląskiej w Gliwicach:
   • Studenckie Koło Naukowe Geodetów „Agrimensor”,
  • Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie:
   • Studenckie Koło Naukowe Geoteam.

Oficjalnie Ogólnopolski Klub Studentów Geodezji zaistniał 9 kwietnia 2002 roku. Jednak idea organizacji zrzeszającej studentów geodezji z całej Polski narodziła się już w 2001 roku, na geodezyjnej konferencji w Nowym Sączu. Potrzeba powstania takiej organizacji wynikała z niedostatecznych, w mniemaniu studentów, kontaktów pomiędzy wydziałami geodezyjnymi działającymi na różnych polskich uczelniach. Pomysł ten wzbudził duże zainteresowanie wśród władz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Dlatego też zdecydowano się na stworzenie Klubu działającego przy SGP. Obecnie OKSG zrzesza studentów należących do 9 kół naukowych.

Grudniowe ogólnopolskie spotkanie studentów geodezji uroczyście otworzył prezes OKSG inż. Andrzej Nazimek, student studiów magisterskich WSI-E w Rzeszowie.

Swoją obecnością spotkanie uświetnili: Prezes Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Rzeszowie inż. Krzysztof Cisek oraz Rektor Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej dr Sylwia Pelc.

Spotkanie podzielone zostało na cztery części. W pierwszej części spotkania w swoim przemówieniu Prezes inż. Krzysztof Cisek przekazał kilka ciepłych słów do przyszłych geodetów oraz gratulował tak pięknej idei jaką jest wstąpienie w poczet członków OKSG działającego przy SGP.

Druga część spotkania poświęcona została historii klubu oraz przybliżeniu działalności oraz prowadzonych badań naukowych przez koła naukowe zrzeszone w OKSG.

Trzecią część spotkania stanowił zaproponowany przez organizatorów panel dyskusyjny dotyczący istotnych kwestii związanych z działalnością klubu. W ramach OKSG organizowane są wspólne spotkania, szkolenia, jak również realizowane są projekty oraz badania naukowe mające na celu wymianę myśli naukowo-technicznej między studentami. Największym przedsięwzięciem jest coroczna Ogólnopolska Konferencja Naukowych Studenckich Kół Geodezyjnych. W związku z tym podjęto uchwałę, iż w dniach 23-24 kwietnia 2015 roku odbędzie się X Jubileuszowa Konferencja Naukowa Studentów Geodezji na kierunku Geodezja i Kartografia Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, na którą bardzo serdecznie zapraszamy!

W części czwartej spotkania przybyłe delegacje poznawały uroki oraz historię miasta, w którym znajduje się siedziba organizatora spotkania, m.in. poprzez zwiedzanie podziemnej trasy turystycznej Miasta Rzeszowa. Spotkanie zostało zorganizowane dzięki przychylności władz Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej, które czynnie wspierają inicjatywy podejmowane przez swoich studentów.

Opracowanie: dr inż. Monika Balawejder