Spotkanie członków OKSG

Data publikacji: 07.01.2016
17-18 grudnia 2015r.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W dniach 17-18 grudnia 2015r. na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyło się Zebranie Plenarne członków Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG) działającego przy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich (SGP). Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe Geodetów działające przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Spotkanie miało charakter sprawozdawczy, zainicjowało przewodnictwo SKN Geodetów w Klubie oraz przede wszsytkim pozwoliło ustalić wstępne warunki konferencji, a także podjąć rozmowy na temat dalszego rozwoju OKSG. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich uczelni geodezyjnych należących do Klubu:

 • Politechniki Warszawskiej:
  • Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW „Geoida”
 • Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:
  • Koło Naukowe Geodetów „Dahlta”
 • Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:
  • Koło Naukowe Geodetów
 • Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
  • Międzynarodowe Koło Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN”
 • Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:
  • Koło Naukowe Studentów „GeoPixel”
 • Politechniki Śląskiej w Gliwicach:
  • Studenckie Koło Naukowe Geodetów „Agrimensor”
 • Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie:
  • Studenckie Koło Naukowe Geoteam.

Spotkanie uroczyście otworzyli prezesi OKSG: inż. Aleksander Łotecki i inż. Grzegorz Bury, studenci studiów magisterskich.

Swoją obecnością spotkanie uświetnili: Reprezentant Wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, dr inż. Teresa Dzikowska oraz Prodziekan ds. kierunku Geodezja i Kartografia, prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Pierwszy dzień zebrania podzielono na trzy części. Zaraz po otwarciu swoim ciepłym słowem prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy wprowadził uczestników w roboczy nastrój spotkania. Następnie kilka słów na tamat idei Klubu działajacego przy SGP wygłosił reprezentant Stowarzyszenia, dr inż. Teresa Dzikowska.

W drugiej części Koła Naukowe zrzeszone w Klubie przybliżyły swoją działalność z poprzedniego roku akademickiego a także plany na najbliższy czas.

Trzecią częścią spotkania były obrady delegatów. Podczas dyskusji poruszono tematy związane z przyszłością klubu, zaproponowano zorganizowanie w najbliższych latach wspólnego obozu. Również podjęto dyskusję na temat zbliżającej się konferencji. Ustalono termin wydarzenia jak również wstępne zasady zgłoszeń i kosztów. Na koniec obrad Zarząd rozpatrzył wniosek Geodezyjnego Koła Naukowego „Equator” o członkowstwo w OKSG. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. GKN „Equator” stało się członkiem Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji.

Drugiego dnia goście poznawali uroki oraz historię miasta, w którym znajduje się siedziba organizatora spotkania.

Opracowanie: inż. Aleksander Łotecki