Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji

Data publikacji: 22.12.2011
Gliwice, 16.12.2011 r.

Spotkanie otworzyl opiekun gliwickiego Kola mgr inz. Pawel Sikora, który przywital wszystkich przybylych i podkreslil role wspólpracy miedzyuczelnianej w ruchu Kól Naukowych. Samo spotkanie skladalo sie z dwóch czesci. W pierwszej wszystkie przybyle kola zaprezentowaly swój dorobek w ubieglym roku, druga czesC stanowila dyskusja nad dzialaniami OKSG, ustalono termin Konferencji OKSG, dyskutowano nad wspólnym obozem naukowym i strona Klubu.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 7 kól naukowych z 6 uczelni:

  • Studenckie Kolo Naukowe Geodetów „Agrimensor”, Politechnika Slaska, Gliwice
  • Kolo Naukowe Geodetów Dahlta, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
  • Kolo Naukowe Geodetów, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
  • Kolo Naukowe Studentów „GeoPixel”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
  • Stowarzyszenie Studentów Wydzialu Geodezji i Kartografii PW „Geoida”, Politechnika Warszawska, Warszawa
  • Studenckie Kolo Naukowe Geodetów, Uniwersytet Przyrodniczy, Wroclaw
  • Studenckie Kolo Naukowe Geoinformatyki, Uniwersytet Przyrodniczy, Wroclaw

Lukasz Czarnecki
AGH Kraków