Koło Naukowe Geodetów Dahta

UCZELNIA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie

OPIEKUN

prof. dr hab. inz. Konrad Eckes

ZARZĄD

Prezes: Pawel Palka,
Wiceprezes: Szczepan Moskala,
Skarbnik: Katarzyna Mazur,
Sekretarz: Katarzyna Pogorzelec, Lukasz Czarnecki.

CELE

Celami Kola Naukowego Geodetów Dahlta sa:

 1. Rozbudzenie zainteresowan poprzez twórcza prace naukowa i badawcza, samoksztalcenie i popularyzacje geodezji oraz jej dziedzin w srodowisku studenckim.
 2. Rozwijanie wspólpracy pomiedzy studentami AGH i innych uczelni krajowych i zagranicznych.
 3. Ksztaltowanie umiejetnosci samodzielnego i zespolowego rozwiazywania problemów natury naukowo-technicznej.
 4. Promowanie i upowszechnianie pracy naukowej studentów.
 5. Rozwijanie wspólpracy z organizacjami naukowymi i zawodowymi, krajowymi i zagranicznymi.
 6. Wykonywanie prac uzytecznych spolecznie na rzecz dziedzictwa kulturowego Polski oraz ochrony przyrody.

HISTORIA

Poczatki Kola Naukowego Geodetów siegaja czasów istnienia Wydzialu Geologiczno – Mierniczego AGH. Juz w 1950 r. wsród 15 dzialajacych wówczas w Uczelni studenckich kól naukowych wymieniane jest Kolo Naukowe Geodezji i Miernictwa Górniczego, dzialajace przy jednoimiennym zakladzie.

Z chwila utworzenia Wydzialu Geodezji Górniczej (od 1991 r. Wydzial Geodezji Górniczej i Inzynierii Srodowiska), a wiec od 1951 r. Kolo prowadzi systematyczna, udokumentowana dzialalnosC. W pewnych okresach czasu kolo dzielilo sie na kilka odrebnych sekcji, z których czesC wyodrebniala sie w osobne kolo. Obecnie Naukowe Kolo Geodetów dziala jako organizacja jednolita.

LICZBA CZLONKÓW: 25

LICZBA KANDYDATÓW: 30

LICZBA CZLONKÓW NALEZ¡CYCH DO SGP: 15

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 1. Zagraniczne obozy naukowe „BARI” – 14 wypraw.
 2. Pomiar Wydmy Lackiej – Slowinski Park Narodowy – coroczny obóz.
 3. Obozy naukowe w Tatrach na terenie:
  1. Jaskini Czarnej
  2. jaskin w Tatrach Zachodnich
  3. Morskiego Oka i Czarnego Stawu
  4. Kotlów Zadnie Kamienne (Tatry Zachodnie)
  5. Hali Gasienicowej
 4. Kampania pomiarów GPS w rejonie Tatr i Podtatrza.
 5. Obóz naukowy w Zlotym Stoku – kopalni zlota i arsenu.
 6. Obozy naukowe na terenie Opactwa w Jaroslawiu.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 1. Geoportal AGH
 2. Wspólpraca z IMGW
 3. Pomiar osuwiska w Klodnem
 4. Pomiar metoda GPS kopców krakowskich
 5. Pomiar Wydmy Lackiej – Slowinski Park Narodowy
 6. GIS pod Turniami
 7. Tatry 2012

KONTAKT

kng@agh.edu.pl
www.kng.agh.edu.pl
facebook.com/KNGDahlta