Koło Naukowe Geodetów UR Kraków

UCZELNIA

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kollataja w Krakowie

OPIEKUN

dr inz. Zbigniew Siejka

ZARZĄD

Prezes: Gabriela Wieckowska
Zastepca: Alicja Drabik
Skarbnik: inz. Izabela Stanczyk
Sekretarz: Marija Metwally
Przedstawiciel do spraw z SGP: inz. Izabela Zaremba

CELE

Nadrzednym celem Kola jest rozbudzanie zainteresowan studentów geodezji praca naukowa i badawcza, a takze upowszechnianie wyników tej pracy. MozliwosC rozbudzenia twórczego myslenia wsród czlonków daje uczestnictwo w organizowanych przez Kolo konferencjach, seminariach, obozach naukowych. KNG stara sie takze rozwijaC wspólprace miedzy studentami innych uczelni technicznych o specjalnosci geodezyjnej w Polsce oraz miedzy studentami, a organizacjami zawodowymi geodetów. Przez wspomniane powyzej dzialania Kolo aktywnie reprezentuje i promuje Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Wydzial Inzynierii Srodowiska i Geodezji UR.

HISTORIA

Kolo Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie istnieje od lat 60. XX wieku az po dzisiejszy dzien. W roku 1965 odbylo sie pierwsze organizacyjne zebranie Kola, na którym ustalono jego statut. Wedlug niego praca Kola kierowal trzyosobowy Zarzad: prezes, zastepca i sekretarz. Dnia 18 maja 1983 roku studenci Oddzialu Geodezji Urzadzen Rolnych zlozyli wniosek o zarejestrowanie KNG przy Oddziale Geodezji Urzadzen Rolnych AR w Krakowie. Rektor wyrazil zgode na jego dzialanie i zarzadzil wpis Kola do rejestru organizacji dzialajacych na uczelni pod nazwa: Kolo Naukowe Geodetów. Byl to akt prawny reaktywujacy dzialalnosC Kola Naukowego.

LICZBA CZLONKÓW: 28

LICZBA KANDYDATÓW: 10

LICZBA CZLONKÓW NALEZĄCYCH DO SGP: 16

PROJEKTY ZREALIZOWANE

  1. Zakonczenie pomiaru cmentarza na Batowicach i wykonanie mapy.
  2. Skaning laserowy budynku dydaktycznego UR wraz z pomiarem geodezyjnym.
  3. Stabilizacja osnowy geodezyjnej przeznaczonej na cele dydaktyczne.
  4. Satelitarne pomiary geodezyjne, metoda statyczna wybranych szczytów Krymu oraz w bezposrednim sasiedztwie Morza Czarnego.
  5. Skaning laserowy zapory wodnej w Solinie oraz niwelacja precyzyjna korony zapory.
  6. Pomiar geodezyjny kilkoma metodami zastabilizowanej osnowy na Mydlnikach.

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

  1. Opracowywanie danych z satelitarnego pomiaru krymskich szczytów,
  2. Czyszczenie chmury punktów oraz wykonywanie dokumentacji architektonicznej 2D na podstawie danych pozyskanych ze skaningu zapory w Solinie,
  3. Przewodnictwo w OKSG

KONTAKT

kngeodetow.ur@gmail.com
kngeodetow.pl