Kolo Naukowe Studentów GeoPixel

UCZELNIA

Wojskowa Akademia Techniczna

OPIEKUN

mgr inz. Dorota Latos

ZARZĄD

Prezes:Maciej Gruszczynski
Wiceprezes:mgr inz. Agnieszka Jenerowicz
Sekretarz:Izabela Kaczmarek

CELE

Glównym celem kola jest:

 • zdobywanie doswiadczenia z zakresu pomiarów i wykonawstwa geodezyjnego oraz poglebianie wiedzy zwiazanej z wykorzystaniem najnowoczesniejszych technik pomiarowych
 • zdobywanie i poglebianie wiedzy z zakresu geoinformatyki, fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, a takze jej rozpowszechnianie wsród studentów
 • wykorzystywanie pomiarów w wielu dziedzinach dzialalnosci gospodarczej
 • wspólpraca z róznymi instytucjami
 • wsparcie dydaktyki WIG WAT

HISTORIA

Kolo Naukowe Studentów GeoPixel powstalo w kwietniu 2006 roku przy ówczesnym Wydziale Inzynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej i z poczatkiem maja rozpoczelo swoja dzialalnosC. Pierwszym opiekunem Kola oraz inicjatorem jego powstania, zostal wybitny fotogrametra mjr dr inz. Michal Kedzierski. Aktualnym opiekunem jest mgr inz. Dorota Latos.

Z poczatkiem pazdziernika 2007 roku z KNS GeoPixel wyodrebniono dwie sekcje naukowe: geoinformatyka oraz pomiary geodezyjne.

 • SEKCJA GEOINFORMATYKA:

Glównym celem sekcji jest zdobywanie i poglebianie wiedzy z zakresu geoinformatyki, fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, a takze jej rozpowszechnianie wsród studentów.

 • SEKCJA POMIARY GEODEZYJNE:

Glównym celem sekcji jest zdobywanie doswiadczenia z zakresu pomiarów i wykonawstwa geodezyjnego oraz poglebianie wiedzy zwiazanej z wykorzystaniem najnowoczesniejszych technik pomiarowych.

LICZBA CZLONKÓW: 15

LICZBA KANDYDATÓW: 20

LICZBA CZLONKÓW NALEZ¡CYCH DO SGP: 0

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 • Rok 2010
  1. Aktualizacja mapy zasadniczej WAT;
  2. Interaktywna geowizualizacja terenu Wojskowej Akademii Technicznej – Wirtualny plan WAT;
  3. Analiza metod skaningu laserowego na przykladzie mostu Siekierkowskiego i Swietokrzyskiego;
  4. Monitorowanie obiektów inzynieryjnych za pomoca wysokoczestotliwosciowych pomiarów GPS;
  5. Wyróznianie obiektów maskowanych z tla w czasie rzeczywistym metoda hiperspektralna. Cz.1. Pozyskanie widmowych wspólczynników odbicia z hiperspektralnych zobrazowan video;
  6. „Transformacja map wektorowych w formacie dxf.”
  7. Zakladanie nowej osnowy poziomej WAT”
  8. Analiza skutków wprowadzania sieci ASG-EUPOS dla osnów opartych na ukladach lokalnych na przykladzie ukladu warszawa-25;
  9. Przedstawienie wyników pomiarów niwelacji precyzyjnej na terenie WAT.
 • ROK2011
  1. Ocena krótkookresowej stabilnosci punktów sieci ASG-EUPOS
  2. Wykorzystanie systemu pomiarowego GNSS RTK do badania przemieszczen konstrukcji inzynierskich
  3. CATS, program do analizy szeregów czasowych wspólrzednych GPS
  4. Wykorzystanie danych fotogrametrycznych oraz metod analiz geograficznych do przewidywania i oceny skutków powodzi
  5. Badanie precyzji pomiarów GNSS RTK z wykorzystaniem sieci ASG-EUPOS w oparciu o norme ISO 17123-8

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 1. Zastosowanie metody dekompozycji falkowej do analiz korelacyjnych zmian pola ciezkosci Ziemi.
 2. Zastosowanie GoogleMaps w telefonie jako mobilnej mapy przegladowej osnowy geodezyjnej.
 3. Wirtualne dni otwarte WAT.
 4. Wybrane aspekty analizy zobrazowan pozyskanych kamera cyfrowa zamontowana na pokladzie bezzalogowego statku latajacego.
 5. Opracowanie koncepcji badania przemieszczen osuwisk na podstawie geodanych.

KONTAKT

geopixel@wat.edu.pl
www.wig.wat.edu.pl/knsgeopixel