Miedzynarodowe Kolo Geodezji Satelitarnej i Nawigacji GeoSiN

UCZELNIA

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

OPIEKUN

dr inz. Arkadiusz Tyszko

ZARZĄD

Prezes:inz. Radoslaw Wajszczak
Wiceprezes:Paulina Leszczynska
Wiceprezes:inz. Pawel Szulc

CELE

 1. Rozwijanie i ksztaltowanie zycia naukowego.
 2. Utrwalanie i poszerzanie wiedzy oraz umiejetnosci wykorzystania tej wiedzy w praktyce, wsród czlonków Kola Naukowego, jak równiez osób nie bedacych jego czlonkami.
 3. Rozwijanie umiejetnosci tworzenia warsztatu badawczego.
 4. Ksztaltowanie zdolnosci samodzielnego i zespolowego rozwiazywania problemów.
 5. Popularyzacja wiedzy w zakresie:
  • Budowy i zasad dzialania satelitarnych systemów pozycjonowania GNSS.
  • Satelitarnych technik pozycjonowania.
  • Interdyscyplinarnego wykorzystania GNSS.
  • Integracji GNSS z innymi systemami.
 6. Poszukiwanie innowacyjnych zastosowan i rozwiazan dla GNSS, GIS oraz innych systemów.
 7. Ulatwienie lepszego startu zawodowego czlonków Kola Naukowego.
 8. Nawiazywanie i rozwijanie wspólpracy z sektorem gospodarczym w kraju i zagranica.
 9. Promocja Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji, Wydzialu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 10. Promocja regionu Warmii i Mazur.
 11. Wzbogacanie dorobku badawczego Uniwersytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie.

HISTORIA

Miedzynarodowe Kolo Naukowe Geodezji Satelitarnej i Nawigacji GeoSiN rozpoczelo swoja dzialalnosC pod koniec 2011 roku. Wtedy to odbylo sie pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym przedstawiono statut Kola oraz jego strukture, a takze przeprowadzono pierwsza rekrutacje. Od stycznia 2012 roku, na wniosek zalozycieli, Kolo GeoSiN zostalo wpisane do rejestru organizacji studenckich dzialajacych na Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie. Od poczatku swojej dzialalnosci czlonkowie Kola naukowego aktywnie uczestniczyli w zyciu akademickim organizujac lub wspólorganizujac róznego rodzaju ewenementy oraz biorac udzial w konferencjach, seminariach i konkursach.

13 kwietnia 2012 roku, podczas spotkania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji, kolo naukowe GeoSiN zostalo przyjete w poczet czlonków Klubu.

LICZBA CZLONKÓW: 31

LICZBA KANDYDATÓW: 3

LICZBA CZLONKÓW NALEZ¡CYCH DO SGP: 0

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 1. „Slupsk w 3D” – projekt realizowany w ramach konkursu Gooogle „Twoje miasto w 3D”
 2. Wyznaczenie nowego progu pasa startowego na lotnisku Olsztyn-Dajtki
 3. Pomiary batymetryczne jeziora Kortowskiego z wykorzystaniem echosondy ultradzwiekowej i systemu GPS
 4. Badania georadarowe defektu pasa startowego na lotnisku Olsztyn-Dajtki
 5. Badanie wyplywu instalacji elektrycznych na wyznaczenie pozycji z wykorzystaniem technik satelitarnych

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 1. Opracowanie mapy numerycznej kampusu studenckiego (Community Maps Program)
 2. Badanie dokladnosci wyznaczenia pozycji obiektu ruchomego w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem serwisów systemu ASG-EUPOS
 3. Badanie dokladnosci wyznaczenia wspólrzednych punktów z wykorzystaniem róznych serwisów do post-processingu

KONTAKT

mkn.geosin@kgsin.pl
www.uwm.edu.pl/geosin
facebook.com/mkn.geosin