Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”

UCZELNIA

Politechnika Warszawska

OPIEKUN

ZARZĄD

Prezes: Michał Bogucki
Zarząd: Krzysztof Rzędzina, Mateusz Stepnik, Natalia Kędzior, Piotr Terka

CELE

Wg. Paragrafu 5 Statutu stowarzyszenia

 1. inspirowanie i rozwijanie zainteresowań praca organizacyjna i naukowa w środowisku studenckim,
 2. współpraca z władzami uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi,
 3. współpraca z organizacjami i jednostkami o charakterze geodezyjnym, działającymi na terenie kraju i za granica,
 4. popularyzacja zagadnień z dziedziny geodezji i kartografii,
 5. promowanie Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na arenie krajowej i międzynarodowej,
 6. działalność mająca na celu integrowanie środowiska akademickiego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

HISTORIA

Prekursorem działalności studenckiej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej było Koło Naukowe Geodetów, które powstało przy Katedrze Miernictwa na Wydziale Budownictwa w roku 1919, na dwa lata przed powstaniem naszego Wydziału. Wieloletnia działalność i aktywność naszych studentów doprowadziła do przekształcenia w 1994 roku Kola Naukowego w Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”. Stowarzyszenie Studentów „GEOIDA” jest organizacja działająca wśród i dla studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stowarzyszenie powstało w 1994 roku w Warszawie, przy okazji organizacji IGSM’95 (ang. International Geodetic Students Meeting). 29 marca 1994 roku Komitet Założycielski – Leszek Waniek, Rafał Godlewski i Jacek Skwirowski, złożył do sadu wniosek z prośba o rejestracje Stowarzyszenia Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 8 września 1994 roku GEOIDA została zarejestrowana i rozpoczęła swa oficjalna działalność, zyskując z roku na rok nowych członków i sympatyków.

LICZBA CZLONKÓW: 29

LICZBA KANDYDATÓW: 10

LICZBA CZLONKÓW NALEZ¡CYCH DO SGP: 0

PROJEKTY ZREALIZOWANE

więcej na http://www.geostudent.pl/projekty

Rok 2011

 1. Ocena możliwości wytworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie zdjęć pozyskanych kamera niemetryczna z pułapu lotu szybowca.
 2. Opracowanie wirtualnego modelu terenu szybowiska w Bezmiechowej jako podstawy Systemu Informacji Przestrzennej Akademickiego Ośrodka Szkolenia Szybowcowego

Rok 2010

 1. Wirtualny Przewodnik po Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Rok 2009

 1. Analiza wpływu zmian poziomu wody zbiornika retencyjnego w Czorsztynie na wartości poprawek grawimetrycznych
 2. Badanie wychylenia osi komina przemysłowego
 3. Budowa pola testowego do kalibracji kamer fotogrametrycznych
 4. Inwentaryzacja architektoniczna wnętrza budynku z wykorzystaniem aplikacji Kubit

Rok 2008

 1. Modernizacja permanentnej stacji GNSS w Hornsundzie pod katem jej włączenia do projektu IGS
 2. Wykorzystanie środowiska programowego ArcPad do opracowania mobilnego multimedialnego przewodnika turystycznego
 3. Automatyzacja procesu komparacji kodowych systemów niwelacyjnych – modernizacja systemu sterującego

Rok 2007

 1. Wstępne rozpoznanie możliwych wariantów przebiegu obwodnicy miasta Grybowa
 2. Analiza technologii skaningu laserowego w przestrzennej inwentaryzacji architektonicznej
 3. Synchroniczna niwelacja trygonometryczna oraz wyznaczanie topografii dna zbiornika retencyjnego zapory wodnej w Czorsztynie w aspekcie badan geodynamicznych Pienińskiego Pasa Skałkowego

Rok 2006

 1. Badanie powierzchniowego ruchu lodowca Hansa na wybranych punktach profilu podłużnego i wzdłuż profilu poprzecznego
 2. Opracowanie zarysu koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Grybowa i okolic

Rok 2005

 1. Badanie powierzchniowego ruchu lodowca Hansa wzdłuż profilu poprzecznego
 2. Porównanie satelitarnych metod statycznych i kinematycznych w badaniach ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie
 3. Badanie przemieszczeń wydm w okolicach Łeby
 4. Inwentaryzacja prowadnicy kopuły obserwatorium astronomicznego w gmachu Wydziału Fizyki PW

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 1. Bezinwazyjne wykrywanie krypt grobowych przy użyciu metody mikrograwimetrii na przykładzie Kościoła Przemienienia Pańskiego w Iławie
 2. Opracowanie koncepcji i wykonanie mapy noszeń szybowcowych dla okolic Bezmiechowej

KONTAKT

geoida@pw.edu.pl,
www.geoida.pw.edu.pl