Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”

UCZELNIA

Politechnika Warszawska

OPIEKUN

ZARZĄD

Prezes: Michal Bogucki
Zarzad: Krzysztof Rzedzian, Mateusz Stepnik, Natalia Kedzior, Piotr Terka

CELE

Wg. Paragrafu 5 Statutu stowarzyszenia

 1. inspirowanie i rozwijanie zainteresowan praca organizacyjna i naukowa w srodowisku studenckim,
 2. wspólpraca z wladzami uczelni, Samorzadem Studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami studenckimi,
 3. wspólpraca z organizacjami i jednostkami o charakterze geodezyjnym, dzialajacymi na terenie kraju i za granica,
 4. popularyzacja zagadnien z dziedziny geodezji i kartografii,
 5. promowanie Wydzialu Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na arenie krajowej i miedzynarodowej,
 6. dzialalnosC majaca na celu integrowanie srodowiska akademickiego Wydzialu Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

HISTORIA

Prekursorem dzialalnosci studenckiej na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej bylo Kolo Naukowe Geodetów, które powstalo przy Katedrze Miernictwa na Wydziale Budownictwa w roku 1919, na dwa lata przed powstaniem naszego Wydzialu. Wieloletnia dzialalnosC i aktywnosC naszych studentów doprowadzila do przeksztalcenia w 1994 roku Kola Naukowego w Stowarzyszenie Studentów Wydzialu Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „Geoida”. Stowarzyszenie Studentów „GEOIDA” jest organizacja dzialajaca wsród i dla studentów Wydzialu Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Stowarzyszenie powstalo w 1994 roku w Warszawie, przy okazji organizacji IGSM’95 (ang. International Geodetic Students Meeting). 29 marca 1994 roku Komitet Zalozycielski – Leszek Waniek, Rafal Godlewski i Jacek Skwirowski, zlozyl do sadu wniosek z prosba o rejestracje Stowarzyszenia Studentów Wydzialu Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. 8 wrzesnia 1994 roku GEOIDA zostala zarejestrowana i rozpoczela swa oficjalna dzialalnosC, zyskujac z roku na rok nowych czlonków i sympatyków.

LICZBA CZLONKÓW: 29

LICZBA KANDYDATÓW: 10

LICZBA CZLONKÓW NALEZ¡CYCH DO SGP: 0

PROJEKTY ZREALIZOWANE

wiecej na http://www.geostudent.pl/projekty
Rok 2011

 1. Ocena mozliwosci wytworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie zdjeC pozyskanych kamera niemetryczna z pulapu lotu szybowca.
 2. Opracowanie wirtualnego modelu terenu szybowiska w Bezmiechowej jako podstawy Systemu Informacji Przestrzennej Akademickiego Osrodka Szkolenia Szybowcowego

Rok 2010

 1. Wirtualny Przewodnik po Gmachu Glównym Politechniki Warszawskiej

Rok 2009

 1. Analiza wplywu zmian poziomu wody zbiornika retencyjnego w Czorsztynie na wartosci poprawek grawimetrycznych
 2. Badanie wychylenia osi komina przemyslowego
 3. Budowa pola testowego do kalibracji kamer fotogrametrycznych
 4. Inwentaryzacja architektoniczna wnetrza budynku z wykorzystaniem aplikacji Kubit

Rok 2008

 1. Modernizacja permanentnej stacji GNSS w Hornsundzie pod katem jej wlaczenia do projektu IGS
 2. Wykorzystanie srodowiska programowego ArcPad do opracowania mobilnego multimedialnego przewodnika turystycznego
 3. Automatyzacja procesu komparacji kodowych systemów niwelacyjnych – modernizacja systemu sterujacego

Rok 2007

 1. Wstepne rozpoznanie mozliwych wariantów przebiegu obwodnicy miasta Grybowa
 2. Analiza technologii skaningu laserowego w przestrzennej inwentaryzacji architektonicznej
 3. Synchroniczna niwelacja trygonometryczna oraz wyznaczanie topografii dna zbiornika retencyjnego zapory wodnej w Czorsztynie w aspekcie badan geodynamicznych Pieninskiego Pasa Skalkowego

Rok 2006

 1. Badanie powierzchniowego ruchu lodowca Hansa na wybranych punktach profilu podluznego i wzdluz profilu poprzecznego
 2. Opracowanie zarysu koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej dla miasta Grybowa i okolic

Rok 2005

 1. Badanie powierzchniowego ruchu lodowca Hansa wzdluz profilu poprzecznego
 2. Porównanie satelitarnych metod statycznych i kinematycznych w badaniach ruchu lodowca Hansa na Spitsbergenie
 3. Badanie przemieszczen wydm w okolicach Leby
 4. Inwentaryzacja prowadnicy kopuly obserwatorium astronomicznego w gmachu Wydzialu Fizyki PW

PROJEKTY AKTUALNIE REALIZOWANE

 1. Bezinwazyjne wykrywanie krypt grobowych przy uzyciu metody mikrograwimetrii na przykladzie Kosciola Przemienienia Panskiego w Ilawie
 2. Opracowanie koncepcji i wykonanie mapy noszen szybowcowych dla okolic Bezmiechowej

KONTAKT

geoida@pw.edu.pl,
www.geoida.pw.edu.pl