Studenckie Koło Naukowe Geodetów

Uczelnia:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Opiekun:
dr. inż. Kamil Kaźmierski, dr inż. Adrian Kaczmarek

Zarząd:
Prezes: Hanna Romanik
Wiceprezes: Miłosz Olszewski

Kontakt:
skn_geodetow@upwr.edu.pl
https://www.facebook.com/SKNGeodetow/

 

Historia:
Studenckie Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zostało założone 8 marca 1962 r. Obecnie funkcjonuje przy Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Projekty SKN Geodetów realizowane są zarówno z projektów zewnętrznych (t.j. Fundusz Aktywności Studenckiej) jak i finansowane przez uczelnię. Oprócz tego, podczas przerw między semestrami, cyklicznie organizowane są obozy naukowe w Jaskini Niedźwiedziej oraz na Szczelińcu Wielkim w celu pomiarów przemieszczeń pionowych i poziomych mas skalnych. Ponadto, członkowie naszego SKN biorą udział w licznych studenckich konferencjach naukowych, zarówno krajowych (Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji czy Forum Uni-Biznes Geodezja-Przedsiębiorcy-Studenci) jak i międzynarodowych (International Geodetic Student Meeting). Wielokrotnie byliśmy organizatorami wrocławskiego GISDay. Koło bierze także aktywny udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych t.j. EPOS-PL+ (System Obserwacji Płyty Europejskiej) realizowanym przez Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Cele:
Głównym profilem działalności Koła jest realizacja projektów naukowych własnych, m.in.: “Sensorowo-roWeRowO” polegający na badaniu jakości powietrza przy pomocy sensorów umieszczonych na rowerach miejskich czy “NaviUP” dotyczący wyznaczenia ścieżek nawigacyjnych na kampusach UPWr.

Liczba członków: 70

Liczba członków należących do SGP: 0

W.K.