XIV Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji

Data publikacji: 07.01.2019

Koło Naukowe Geodetów Dahlta działające na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na XIV Ogólnopolską Konferencję Studentów Geodezji.

Ogólnopolski Klubu Studentów Geodezji (OKSG), zrzeszający najlepszych studentów kierunku Geodezja i Kartografia elitarnych uczelni w naszym kraju po raz kolejny organizować będzie konferencję odbywającą się w dniach 25-26 kwietnia 2019 roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (WGGiIŚ, pawilon C-4) Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Celem organizowanego wydarzenia jest wzmocnienie integracji i współpracy środowiska studentów działających w organizacjach naukowych. Dwudniowy program konferencji daje możliwość prezentacji zarówno ostatnich osiągnięć i trendów badawczych w jednostkach akademickich, jak również kierunku rozwoju oraz wyzwań stawianych na rynku pracy, ale także w ośrodkach naukowych.

W tegorocznej edycji wydarzenia wezmą udział studenci z Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Również i w tym roku studenci wygłoszą referaty dotyczące obecnej działalności w studenckim ruchu naukowym. Organizatorzy wprowadzili ograniczenie dwóch referatów na każde z kół naukowych. Zorganizowana zostanie także sesja posterowa, gdzie studenci mogą zaprezentować wyniki swoich działań w formie graficznej (plakatów).

Program Konferencji podzielono na dwa dni. W pierwszym uczestników przywitają przedstawiciele WGGIiŚ oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Przeprowadzone zostaną dwie sesje referatowe oraz jedna posterowa. Dzień zakończy uroczysta kolacja, która odbędzie się w sali bankietowej akademickiego kompleksu gastronomicznego TAWO. Drugiego dnia również odbędą się dwie sesje referatowe i jedna posterowa. Po obradach jury nastąpi ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród i oficjalnym zakończeniem konferencji.

 

inż. Karolina Aksamit
inż. Daniel Mermon