XVI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji już wkrótce!

Data publikacji: 01.03.2022

https://www.facebook.com/events/367160301578403

28-29 kwietnia 2022 r.
Politechnika Warszawska

W dniach 28–29 kwietnia 2022 roku, po ośmiu latach Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji powraca na Politechnikę Warszawską. Podczas XVI edycji konferencji, odbywającej się w ramach działania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji (OKSG), w stolicy spotkają się studenci kierunków geodezyjnych z najlepszych polskich uczelni. Gospodarzem wydarzenia jest Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”.

Istniejący od 2002 roku przy Stowarzyszeniu Geodetów Polskich OKSG zrzesza dziesięć organizacji naukowych, funkcjonujących na dziewięciu uczelniach z całego kraju. Są to:

• Stowarzyszenie Studentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”,
• Koło Naukowe Geodetów „Dahlta” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
• Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
• Studenckie Koło Naukowe Geodetów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
• Koło Naukowo – Badawcze GIS Politechniki Wrocławskiej,
• Międzynarodowe Koło Geodezji Satelitarnej i Nawigacji „GeoSiN” Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie,
• Koło Naukowe Studentów „GeoPixel” Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
• Geodezyjne Koło Naukowe „Equator” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
• Koło Naukowe Geodezji i Kartografii „METIRI” oraz Koło Naukowe Hydrografii Morskiej Akademii Morskiej w Szczecinie.

Stowarzyszenie „GEOIDA” już po raz czwarty w 20-letniej historii Klubu zostało gospodarzem największego przedsięwzięcia OKSG, jakim jest coroczna konferencja. Umożliwia ona wymianę doświadczeń naukowych oraz zaprezentowanie najciekawszych projektów z dziedziny geodezji. Tworzy także pole do nawiązywania cennych współprac z firmami branżowymi, wspierającymi studencką działalność naukową. Poza ogromnym wyróżnieniem jakim jest organizacja największej w Polsce konferencji dla studentów z branży geodezji, geoinformatyki i kartografii, tegoroczna edycja jest szczególnie ważna. Wydarzenie będzie jednocześnie uczczeniem 20-stej rocznicy powstania Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji.

Tradycyjnie konferencja będzie dzielić się na sesję referatową i posterową. Przedstawione prace poddane zostają ocenie komisji, której zadaniem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej wartościowych naukowo i najlepiej przygotowanych projektów. Niezmiennym elementem konferencji jest również uroczysty bankiet, który odbędzie się 28 kwietnia. Pozwala on zintegrować środowiska akademickie zrzeszonych w OKSG uczelni oraz zaproszonych gości.

Organizatorzy XVI edycji Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geodezji serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych osiągnięciami studentów w dziedzinie geodezji do uczestnictwa w wydarzeniu.

• Regulamin XVI OKSG: PDF
• Załącznik 1: PDF
• Załącznik 2: PDF
• Załącznik 3: PDF
• Załącznik 4: PDF
• Załącznik 5: PDF

Wojciech Szłapacki

Stowarzyszenie Studentów
Wydziału Geodezji i Kartografii
Politechniki Warszawskiej „GEOIDA”