XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji, Warszawa,18-19 kwietnia 2024 r.

Data publikacji: 27.09.2023 | Data wydarzenia: 18.04.2024

XVIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Geodezji odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2024r. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, a jej organizatorami będą KNS „GeoPixel” oraz KNS Rozpoznanie Obrazowe z tej uczelni.

 

 

Poniżej przedstawiamy sylwetki organizatorów przyszłej Konferencji:

 

Koło Naukowe Studentów „GeoPixel” działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jest organizacją zrzeszającą studentów kierunku geodezja i kartografia.

Głównym celem Koła jest zdobywanie doświadczenia z zakresu pomiarów i wykonawstwa geodezyjnego oraz pogłębianie wiedzy związanej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowych, zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu geoinformatyki, fotogrametrii, teledetekcji oraz GIS, a także jej rozpowszechnianie wśród studentów, wykorzystywanie pomiarów w wielu dziedzinach działalności gospodarczej, współpraca z różnymi instytucjami, wsparcie dydaktyki WIG WAT, a także integracja wśród studentów oraz współpraca i wymiana doświadczeń ze studentami z innych uczelni wyższych z całej Polski.

KNS „GeoPixel” powstało w 2006 roku. Na przełomie lat liczba członków Koła zmieniała się, jednak z reguły mieści się ona w granicach 20-30 studentów. Od 2008 roku Opiekunem KNS „GeoPixel” jest mgr inż. Dorota Latos. Członkowie Koła na pierwszy plan wysuwają rozwój osobisty oraz współpracę i integrację, dlatego chętnie uczestniczą w konferencjach i wyjazdach naukowych oraz rajdach geodezyjnych organizowanych przez Koło, a także inne uczelnie. Uczestniczą w wydarzeniach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

Koło Naukowe Studentów Rozpoznanie Obrazowe działające na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej przy Katedrze Rozpoznania Obrazowego zostało założone z inicjatywy Podchorążych kształcących się na specjalności rozpoznanie obrazowe oraz Opiekuna Koła – kpt. dr. inż. Marcina WALKOWIAKA – Zastępcy Kierownika Katedry Rozpoznania Obrazowego. Koło zostało oficjalnie wpisane do rejestru uczelnianych Organizacji studentów i doktorantów w dniu 13 maja 2022 r.

Głównym celem założenia KNS Rozpoznanie Obrazowe była chęć rozwijania zainteresowań studentów z zakresu szeroko pojętej tematyki rozpoznania obrazowego. Członkowie koła aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach i zajęciach realizowanych w ramach Koła w WAT, jak również odbywają podróże studyjne do jednostek wojskowych, instytucji oraz obiektów infrastruktury krytycznej, przez co wzbogacają swoją wiedzę specjalistyczną.

Nadrzędnym celem Organizacji jest aktywizowanie studentów do pracy zespołowej, która poprzez wymianę poglądów, wiedzy i doświadczeń umożliwia zwiększenie kompetencji oraz lepsze zrozumienie zagadnień związanych z działalnością rozpoznania obrazowego w aspekcie rzeczowym i czynnościowym.

MB