Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji

Gliwice, 16.12.2011 r.

Spotkanie otworzyl opiekun gliwickiego Kola mgr inz. Pawel Sikora, który przywital wszystkich przybylych i podkreslil role wspólpracy miedzyuczelnianej w ruchu Kól Naukowych. Samo spotkanie skladalo sie z dwóch czesci. W pierwszej wszystkie przybyle kola zaprezentowaly swój dorobek w ubieglym roku, druga czesC stanowila dyskusja nad dzialaniami OKSG, ustalono termin Konferencji OKSG, dyskutowano nad wspólnym obozem naukowym i strona Klubu.

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele 7 kól naukowych z 6 uczelni:

Lukasz Czarnecki
AGH Kraków