Prezydencje

Rok akademicki Uczelnia Prezes
2002/2004 Politechnika Warszawska Artur Adamek
2004/2006 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Roman Pieczka
2006/2007 Akademia Rolnicza w Krakowie Jacek Tabaka
2007/2008 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Bartosz Ćmielewski
2008/2009 Politechnika Warszawska Anna Adamek
2009/2010 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Aleksandra Szabat
2010/2011 Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Grzegorz Nykiel
2011/2012 Politechnika Śląska w Gliwicach Weronika Polnik
2012/2013 Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Żaneta Szłapka
2013/2014 Politechnika Warszawska Anna Kamińska
2014/2015 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Andrzej Nazimek